[1]
Лобода Y., Гальцева O. и Бирюкова N. 2024. Изучение физических характеристик движения робота-змеи на основе конструкции “Bioloid Premium Kit”. Eurasian Physical Technical Journal. 20, 4(46) (янв. 2024), 81–89. DOI:https://doi.org/10.31489/2023No4/81-89.