Лобода Y.; Гальцева O.; Бирюкова N. Изучение физических характеристик движения робота-змеи на основе конструкции “Bioloid Premium Kit”. Eurasian Physical Technical Journal, [S. l.], v. 20, n. 4(46), p. 81–89, 2024. DOI: 10.31489/2023No4/81-89. Disponível em: https://phtj.buketov.edu.kz/index.php/EPTJ/article/view/840. Acesso em: 15 апр. 2024.